Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Nga tốt nhất cho bạn.

1246 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

サシャ(Sasha)
Gia sư cộng đồng
5.0

7 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng U-crai-na
Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Gulnara
Gia sư cộng đồng
5.0

20 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Maria
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

4 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 21.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Sabina Bairamov...
Gia sư cộng đồng
5.0

9 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Evgenii Fomin
Gia sư cộng đồng
5.0

63 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Yulya
Gia sư cộng đồng
4.9

44 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Valeria Vakhito...
Giáo viên chuyên nghiệp
4.9

11 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Iana
Gia sư cộng đồng
5.0

11 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Tatiana
Gia sư cộng đồng
5.0

3 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Natalia
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

8 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Elina
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Natalya
Giáo viên chuyên nghiệp
4.9

6001 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng U-crai-na
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Albina
Gia sư cộng đồng
5.0

35 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Елена
Gia sư cộng đồng
5.0

41 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Olga Osipova
Gia sư cộng đồng
5.0

18 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Yana
Gia sư cộng đồng
5.0

285 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Armenia
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Vera Shilina
Giáo viên chuyên nghiệp
4.9

61 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Svetlana
Gia sư cộng đồng
5.0

1 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Ekaterina
Gia sư cộng đồng
4.8

28 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Julia
Gia sư cộng đồng
5.0

5 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD