5766เข้าร่วม คน
#CulturalDifferences
When you learn a new language, you learn that there are some interesting cultural differences as well.
แสดงเพิ่มเติม
แบ่งปันความคิดของคุณ
คำแนะนำ