Hasan Güleç
Gia sư cộng đồng
Bu cümlede hangi fiil kullanılmıştır?
Kendime kış için mont aldım.
To buy
To get
To take
18 đã tham gia kiểm tra
29 Th11 2022 15:30