Norma |Pronunciación
Giáo viên chuyên nghiệp
Elige la opción correcta:
*Soy profesora contáctame si necesitas ayuda para lograr la fluidez en español o sígueme para más contenido gratis. Juan ________ más alto que María ¿Ser o estar?
es
está
tiene
24 đã tham gia kiểm tra
29 Thg 11 2022 19:28
Câu trả lời · 1
Es
2 tháng 12 năm 2022
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!