italki
Giáo viên chuyên nghiệp
Wow! We’re fueled by everyone’s imagination. Let’s take a look at some interesting stories from our community! Give them a Like 👍 >italki818330: https://www.italki.com/en/post/uaG1VpzCjhK7OJGsredBxp >Desree B: https://www.italki.com/en/post/WACKz1fcZt2YoKnCZcKcoe >Valentina Hernández: https://www.italki.com/en/post/Tn0GSJLFqSEwA5UpgdVoYT
29 Th08 2022 05:50
Bình luận · 1
Great posts! Please check out mine as well: https://www.italki.com/en/post/dSysDRGMS5SnpmtgxVTg6u :)
30 tháng 8 năm 2022
italki
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha