Marti_Professoressa
Giáo viên chuyên nghiệp
#lessico Ciao, oggi lavoriamo sul lessico del cibo. 👉Elimina l’intruso
pomodoro patata fragola carota
pomodoro
patata
fragola
carota
51 đã tham gia kiểm tra
20 Th03 2023 11:48
Bài chữa · 1
#lessico Ciao, oggi lavoriamo sul lessico del cibo. 👉Elimina l’intruso
20 Th03 2023 17:13
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!