Alyse
Giáo viên chuyên nghiệp
Use a pause before or after you say sorry.
Saying Sorry
24 Th11 2023 10:15
Alyse
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Thái
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Thái