Hala Alzeat
Gia sư cộng đồng
"Good luck" in Levantine Arabic is:
حظ سعيد
بالتوفيق
حظ منيح
57 đã tham gia kiểm tra
7 Th12 2023 11:46
Hala Alzeat
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Ả Rập, Tiếng Ả Rập (Levant), Tiếng Ả Rập (Chuẩn hiện đại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Khác, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Khác, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ