Desiree M.

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Anh
Bản ngữ
Nói
Tiếng Zulu
Bản ngữ
Khác
Đến từ Nam PhiSống tại Emnambithi/Ladysmith, Nam Phi (09:42 UTC+02:00)
Bachelor of Arts English studies graduate/ TEFL Certified
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 21 Sep năm 2021
Hi there! My name is Desiree, I'm 23 years old, and I'm from South Africa. I have a Bachelor's degree in English Literature and I'm on iTalki because I love teaching English to others! I enjoy learning about different people and their cultures. I am an open-minded individual who likes having conversations about different topics. My interests and hobbies include reading books, watching movies & series, philosophy, and sociology.
5.0
Xếp hạng
58
Học viên
331
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Anh

Bài học thử
31 lessons completed
USD 5.00+
Basic English Grammar, Pronunciation, and Vocabulary (Adults & Teenagers)
A1 -  C1

Chung

87 lessons completed
USD 7.00+
Gói bài học được giảm giá 1%
Conversation Practice Lesson (Adults & Teenagers)
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

208 lessons completed
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 10%
Children's conversational lesson
A2 -  C2

Luyện giao tiếp

5 lessons completed
USD 5.00+

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Bài kiểm tra (15)

21 Nhận xét

Patricia Glez
15 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Desiree is very professional. She is without a doubt one of the best teachers I have had in my life. She prepares classes very well. She knows how to listen and helps you with everything. I highly recommend her!!!
14 Th12 năm 2021
Anh Nguyen
1 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
💯% recommended. She's dedicated and excellent at her job. Not even a minute was wasted in our conversation.
15 Th11 năm 2021
Radek
9 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Desiree is a great teacher.:) She asks many questions what really allows you to practice your speaking skills.😊 Highly recommend lessons with her!
3 Th11 năm 2021
Martina
5 bài học Tiếng Anh
As always, it was a very good lesson - thank you Desiree.
18 Th01 năm 2023
Martina
5 bài học Tiếng Anh
I really enjoyed the lessons and Desiree is very personable and patient with me.
28 Th12 năm 2022
Martina
5 bài học Tiếng Anh
I really enjoyed the trial lesson :-)
28 Th12 năm 2022
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD
Giáo viên này hiện đang không chấp nhận yêu cầu bài học. Bạn có thể thử liên lạc với giáo viên để sắp xếp một bài học.