Kaizen Mudzamiri

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Anh
Bản ngữ
Nói
Khác
120 Hour Advanced TEFL qualified teacher.
Đến từ Nam PhiSống tại Johannesburg, Nam Phi (14:52 UTC+02:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 22 Nov năm 2021
Interest topicReadingHistoryTài chính
I am an aspiring lawyer. I enjoy hanging out with friends and family. I also like to travel a lot and learn about other peoples cultures and ways of life. I play baseball on weekends with my friends and schoolmates. I also like to play the piano and I have won the best pianist awards where I live.
4.9
Xếp hạng
128
Học viên
359
Bài học
97%
Tham gia
98%
Phản hồi

Bài học Tiếng Anh

Bài học thử
41 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
English basic for all learners
A1 -  C2

Chung

223 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Gói bài học được giảm giá 5%
Law and World Politics.
A1 -  C2

Chung

47 bài học đã hoàn thành
USD 5.10+
Gói bài học được giảm giá 3%
Work and Business Interview Classes.
A1 -  A2

Chung

42 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

32 Nhận xét

Carlos Fontes
1 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
It was my very first class here in italki, Kaizen helped a lot and we a had a such good conversation+
7 Th12 năm 2021
firmino.luan
2 bài học Tiếng Anh
Kaizen is an amazing teacher and supports with tips and advice to go forward.
7 Th10 năm 2023
Gyuri
2 bài học Tiếng Anh
Nice person, good speaking parnter!!
17 Th06 năm 2023
Tin Tran
35 bài học Tiếng Anh
I haven't attended the lesson yet! Because this time 03: -04 I still sleeping
2 Th03 năm 2023
Sergey
6 bài học Tiếng Anh
Kaizen is a perfect teacher. We had about 5 meetings and each time it's been great.
23 Th01 năm 2023
Anthony
6 bài học Tiếng Anh
Kaizen is good
7 Th01 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD