Yeasfaun Rahman Ayon

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Bengal
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu
Tiếng Hàn Quốc
Đến từ Băng-la-đétSống tại Dacca, Băng-la-đét (01:33 UTC+06:00)
I'm a native Bengali speaker who born and grew up in Bangladesh
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 25 Dec năm 2021
My name is Yeasfaun Ayon.I'm from Bangladesh. I born and raise here so I'm a native Bengali speaker. I'm currently doing my bachelor degree from Eden Mohila College, Dhaka,Bangladesh. I'm also working with a nonprofitable organisation.
4.9
Xếp hạng
29
Học viên
90
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Bengal

Bài học thử
11 lessons completed
USD 5.00+
Bengali lessons for everyone
A1 -  C2

Chung

39 lessons completed
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 3%
Bengali lessons for beginner
A1 -  C2

Chung

32 lessons completed
USD 8.00+
Gói bài học được giảm giá 3%
Bengali conversation practice
A2 -  C2

Luyện giao tiếp

8 lessons completed
USD 7.00+
Gói bài học được giảm giá 2%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Bài kiểm tra (9)

18 Nhận xét

Renee
11 bài học Tiếng Bengal
Lựa chọn dành cho giáo viên
I had my first class with her and it was really enjoyable and fun :) she was really kind and patient with me and repeated the pronunciation a lot. Looking forward to our next class! I learned a lot even in 30 minutes and she explained everything thorougly
23 Th02 năm 2022
Olga
10 bài học Tiếng Bengal
Lựa chọn dành cho giáo viên
Great class!
19 Th01 năm 2022
Joana Luís
1 bài học Tiếng Bengal
Speaking class very funny and also very effective to try to fix my speaking problems. Donnabad.
25 Th01 năm 2023
Luca Varga
2 bài học Tiếng Bengal
Ayon is a knowledgable and a motivated teacher, she is serious. The classes I am taking with her are very helpful!
8 Th01 năm 2023
Ken Owens
5 bài học Tiếng Bengal
Great first lesson. Speaks Bangla very clearly and is easy to understand. Highly recommend!
28 Th12 năm 2022
Mark Brown
7 bài học Tiếng Bengal
She is an excellent teacher.. She makes the class material enjoyable!
20 Th11 năm 2022
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD