Giáo viên Tiếng Hàn Quốc tên Jenny Yoon

Jenny Yoon

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Hàn Quốc
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Kind and comfortable teacher. 친절한 선생님, 당신의 마음을 이해하고 편안하게 대화할 수 있도록 이끌어줍니다.
Đến từ Hàn QuốcSống tại Seoul, Hàn Quốc (18:33 UTC+09:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 18 Mar năm 2022
Interest topicDu lịchFoodFilms & TV Series
안녕하세요! 저는 제니입니다. 저는 한국어교원 자격증을 취득하고 다년간 한국어 튜터로 활동하고 있어요. 저에게 배운 학생들은 재수강율이 매우 높아요. 저는 긍정적이고 밝은 성격이어서 여러분이 잘 말할 수 있도록 듣고 이끌어 드릴 수 있어요. 저는 10여년간 공공기관과 대기업에서 일했고, 많은 나라를 여행해 보았기 때문에 다양한 문화를 이해할 수 있어요. 저와 함께 편안하고 쉽고 즐겁게 한국어를 배워요! 친구가 되어 한국어를 알려드릴게요! Hello! I’m Jenny. I am exchanging with foreigners from various countries and introducing the Korean language and Korean culture. I have obtained a Korean language teacher license, and now I am teaching Korean online. I am a kind, positive and bright personality. You can improve your Korean skills through conversation with me. Would you like to learn Korean in a fun and enjoyable way with me? I would become your friend and teach you Korean!
5.0
Xếp hạng
69
Học viên
629
Bài học
100%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Hàn Quốc

Bài học thử
48 bài học đã hoàn thành
USD 9.00+
☆TOPIK for lev 3~6★토픽 3~6급 단시간에 준비하기
B1 -  C2

Luyện thi

68 bài học đã hoàn thành
USD 35.00
Gói bài học được giảm giá 2%
★ advanced Korean for business, university, interview, etc. ☆면접, 유학, 논문, 사업 등을 위한 고급 한국어
C1 -  C2

Doanh nghiệp

19 bài học đã hoàn thành
USD 18.00+
Gói bài học được giảm giá 5%
★ Speaking_focused Conversation in Korean ☆편안하고 즐거운 한국어 대화
B2 -  C2

Luyện giao tiếp

108 bài học đã hoàn thành
USD 15.00+
Gói bài học được giảm giá 6%
★Basic Korean for beginner ☆초보자를 위한 기초 한국어
A1 -  B1

Chung

386 bài học đã hoàn thành
USD 27.00+
Gói bài học được giảm giá 3%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Bài kiểm tra (21)

43 Nhận xét

Học viên Ariana Arguedas
Ariana Arguedas
17 bài học Tiếng Hàn Quốc
Lựa chọn dành cho giáo viên
Classes with Jenny have been amazing. I feel so motivated and grateful. She is the best
24 Thg 09 năm 2022
Học viên Chynere Best
Chynere Best
1 bài học Tiếng Hàn Quốc
Jenny was great! She was very pleasant and patient with me. She was very encouraging and explained everything clearly so that I could practice my mistakes.
3 Thg 03 năm 2024
Học viên Manuele Sabbadin
Manuele Sabbadin
8 bài học Tiếng Hàn Quốc
It was my first class on Italki and I cannot wait for the next one. I am a total beginner in korean language and Jenny's style is well suited for me. The class has been interactive and I had many chances to practice what I was learning in little dialogs. Thumbs up
21 Thg 01 năm 2024
Học viên Yeshy Mullings
Yeshy Mullings
3 bài học Tiếng Hàn Quốc
제니 선님은 정말 최고야!!
17 Thg 01 năm 2024
Học viên Yeshy Mullings
Yeshy Mullings
3 bài học Tiếng Hàn Quốc
Amazing. I look forward to having her again.
12 Thg 01 năm 2024
Học viên noelie
noelie
31 bài học Tiếng Hàn Quốc
Jenny is an amazing teaching, I'm learning so much with her and her lessons are always fun !
18 Thg 11 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD