Jamie Powell

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Anh
Bản ngữ
Nói
Tiếng Tây Ban Nha
Khác
Certified ESL teacher with over 10 years experience - Native and ready to start talking !
Đến từ Cô-lôm-bi-aSống tại Medellin, Cô-lôm-bi-a (18:51 UTC-05:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 6 May năm 2022
Interest topicCông nghệ thông tinReadingScience
My name is James, I'm from London, England and I now live in Medellin, Colombia ! I'm an experienced, native English teacher having taught in China, Vietnam, Guatemala and Colombia. I love music, yoga, Tai Chi and cycling. I can speak basic Spanish too !
4.9
Xếp hạng
275
Học viên
1819
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Anh

Bài học thử
145 lessons completed
USD 8.00+
Moved to a new country and need to speak English fast ? :)
A1 -  B2

Chung

101 lessons completed
USD 11.00+
Gói bài học được giảm giá 9%
Kids classes !!
A1 -  B2

Trẻ em

202 lessons completed
USD 11.00+
Gói bài học được giảm giá 9%
English basics - Conversation - let's chat !!
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

442 lessons completed
USD 11.00+
Gói bài học được giảm giá 9%
Intermediate English - moving to B2 !!
B1 -  C2

Chung

456 lessons completed
USD 11.00+
Gói bài học được giảm giá 9%
Business English - 1 on 1 job interview preparation !
B1 -  C2

Doanh nghiệp

135 lessons completed
USD 11.00+
Gói bài học được giảm giá 9%
Software Engineer, or in IT ? Let me help you improve your English !
A1 -  C2

Doanh nghiệp

339 lessons completed
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 8%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Bài kiểm tra (8)

37 Nhận xét

hornetm
1 bài học Tiếng Anh
Was good, thank you.
21 Th09 năm 2023
Diogo Cadavez
4 bài học Tiếng Anh
It was a very pleasant English's class, i really recommend!
7 Th09 năm 2023
hananeamjahdi116
1 bài học Tiếng Anh
The lesson was good,and the teacher was kind and patient.
2 Th09 năm 2023
Demi Yang
1 bài học Tiếng Anh
communicate before class and enjoy class
5 Th08 năm 2023
Gilberto Carrillo Ag
6 bài học Tiếng Anh
The class was great. Jamie was friendly and patient, he understood what are my main goals to improve my English. Im looking forward to continue learning with him.
2 Th08 năm 2023
Stela Kuperman Pesso
14 bài học Tiếng Anh
Amazing classes!! Always brings news up to date with interesting subjects, thanks!
21 Th07 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD