Giáo viên Tiếng Thái tên Grace

Grace

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Thái
Bản ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng In-đô-nê-xi-a
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Nói
Tiếng Nhật
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Georgia
Tiếng Ý
I'll get you from 0 to CONVERSATIONAL in a short period of time.
Đến từ Thái LanSống tại Other, Thổ Nhĩ Kỳ (02:18 UTC+07:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 4 Apr năm 2017
Interest topicFoodDu lịchMedical & Healthcare
I'm a polyglot. I speak 11 languages. I know how to teach, not because I'm a polyglot but because I have a lot of experience learning and teaching. I know what works and doesn't from first-hand experience. If you are starting from 0 (or almost 0) and your goal is to become CONVERSATIONAL, then I'm the right teacher for you.
5.0
Xếp hạng
508
Học viên
3925
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Thái

Tiếng Thái
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Bài học thử
312 bài học đã hoàn thành
USD 70.00+
Thai class for absolute 0 to conversational
A1 -  A2

Chung

320 bài học đã hoàn thành
USD 80.00
Gói bài học được giảm giá 6%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Podcast (1)

496 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Thái
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học viên Briseus Afortunada
Briseus Afortunada
1 bài học Tiếng Thái
I had an interesting first class with teacher grace. I felt more interested to learn Thai now 😊
10 Thg 04 năm 2024
Học viên Sharon
Sharon
5 bài học Tiếng Thái
Grace is very nice. The lesson is very helpful for me. thank you very much.
7 Thg 03 năm 2024
Học viên Gahmya
Gahmya
2 bài học Tiếng Thái
Grace is super knowledgeable and the time passes so quickly.
6 Thg 03 năm 2024
Học viên Bernice
Bernice
4 bài học Tiếng Thái
This is one of the 10 beginner French lessons I’m taking with Grace. I’m progressing slowly at my own pace and Grace has been very patient. I am enjoying my lessons and look forward to more!
30 Thg 01 năm 2024
Học viên Bernice
Bernice
4 bài học Tiếng Thái
I learn slowly at my own pace and Grace keeps the lesson fun and engaging.
23 Thg 01 năm 2024
Học viên Bernice
Bernice
4 bài học Tiếng Thái
Grace is a very patient teacher. I am stumbling along in beginner French and she adapted to my pace. This was my second French lesson and I am happy with the slow but steady progress.
16 Thg 01 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD