Cosimo

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Ý
Bản ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Nói
Đến từ ÝSống tại Utrecht, Hà Lan (18:48 UTC+01:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 10 Aug năm 2016
Interest topicReadingWritingPets & Animals
My interests: 🎄Language, culture and tradition 🏆Sport 🖍️Proofreading and translation 📺 Anime, Disney, tv shows ✈️Travels 🧐 Intercultural communication 💻 Computational linguistics 🐻 Cats, dogs and animals 📚 Literature 📰 Newspapers 🈲 Politics, religion, social taboos 👿 Dante inferno
5.0
Xếp hạng
765
Học viên
9125
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Ý

Tiếng Ý
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Bài học thử
478 bài học đã hoàn thành
USD 14.00+
general Italian and exam practice
A1 -  C2

Chung

3,824 bài học đã hoàn thành
USD 19.00+
Gói bài học được giảm giá 4%
Conversazione in Italiano
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

889 bài học đã hoàn thành
USD 19.00+
Gói bài học được giảm giá 4%
NO CONFERENCE CALL Italian proofreading
A1 -  C2

Chung

24 bài học đã hoàn thành
USD 10.00

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

1,079 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Ý
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Emanuele Pavarotti
51 bài học Tiếng Nhật
Lựa chọn dành cho giáo viên
Con una serie di lezioni prima della partenza, Cosimo mi ha preparato molto bene prima di un viaggio in Giappone. Consiglio a tutti, grazie Cosimo!
12 Th10 năm 2022
Karis
37 bài học Tiếng Ý
Lựa chọn dành cho giáo viên
Cosimo是位因材施教的老師!與老師上課的三年間,能真切地感受到老師對語言的熱忱以及對教學的認真,且精通中文的老師能厲害的點出中文母語使用者的盲點。非常開心能遇到Cosimo老師,大力推薦給大家來跟老師一起學語言。
23 Th12 năm 2020
Zac
87 bài học Tiếng Nhật
Lựa chọn dành cho giáo viên
Huge and tiring lesson! We covered a lot of material in the hour, from giving directions, drilling conversation, and practicing listening comprehension. I also have a lot of items to study in the next week too! Can't wait for the next one.
19 Th04 năm 2017
Clara
84 bài học Tiếng Ý
The most amazing thing about Cosimo's lessons is how he quickly creates learning tools on the fly that are engaging and fun. Grazie mille, Cosimo!
10 Th02 năm 2024
Sierra
1 bài học Tiếng Anh
Cos is patient and professional.
8 Th02 năm 2024
italki545765
1 bài học Tiếng Anh
小山老师,很有耐心!人很nice ! 很喜欢小山老师!他值得信赖!
5 Th02 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD