Giáo viên Tiếng Anh tên Mrs. Malay

Mrs. Malay

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Anh
Bản ngữ
Tiếng In-đô-nê-xi-a
Bản ngữ
Tiếng Malay
Bản ngữ
Nói
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Bản ngữ
Tiếng Hà Lan
I teach with joy and smiles. I enjoy conversations, vocabulary & making flash cards for students.
Đến từ Ma-lai-xi-aSống tại Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-a (05:57 UTC+08:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 25 Sep năm 2017
Interest topicÂm nhạcThể thaoHistory
Seize the day! I believe that each day is a gift. I look on to the bright side of life. Based on this motto, the Joy to our World Podcast came into being. I believe that if we start our lessons with a smile, the rest of learning will flow naturally. https://www.italki.com/user/2843897 Making Flash Cards for students is my hobby. Topics: Advanced Adjectives (English) & Verbs (Malay) You can study them on Italki Vocabulary. I have been fortunate to know students from all over the world. Each student is a unique personality with different learning styles. My students range from beginners to advanced learners of academic English or Malay. I am able to teach advanced grammar and vocabulary.
5.0
Xếp hạng
139
Học viên
815
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Anh

Tiếng Anh
Tiếng In-đô-nê-xi-a
Tiếng Malay
Bài học thử
91 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
🤝Comprehensive English Speaking Discussion Practice / Conversation
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

89 bài học đã hoàn thành
USD 12.50+
Gói bài học được giảm giá 3%
Learning through Creative Storytelling & Interactive Book Reading
A1 -  C2

Chung

11 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 3%
English Vocabulary Drills & Word Building Class
A1 -  C2

Chung

2 bài học đã hoàn thành
USD 12.00+
Gói bài học được giảm giá 3%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Vocabulary (131)
Podcast (87)
Bài kiểm tra (271)

54 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Anh
Tiếng In-đô-nê-xi-a
Học viên Aileen
Aileen
2 bài học Tiếng Anh
Malay is a patient, friendly teacher. Nice talking.
18 Thg 12 năm 2023
Học viên xin liu
xin liu
2 bài học Tiếng Anh
This is my first class in Italki. I am glad that I met a nice teacher who is patience, experienced.
19 Thg 03 năm 2023
Học viên Alpaca(羊驼)
Alpaca(羊驼)
1 bài học Tiếng Anh
老师很热情并且会中文,很合适没有基础的学生,假如上课单词无法表达老师会引导!
3 Thg 03 năm 2023
Học viên CN5678
CN5678
1 bài học Tiếng Anh
很有亲和力的一位老师,学习沟通舒服不压抑
16 Thg 02 năm 2023
Học viên CN9690
CN9690
1 bài học Tiếng Anh
林老师非常和蔼可亲,尽管我的英语一点也不好,但是老师会仔细认真的回答我的问题。非常奇妙的相遇,会再次上老师的课。
9 Thg 02 năm 2023
Học viên jocelynezou23
jocelynezou23
5 bài học Tiếng Anh
I think to follow with she.
30 Thg 01 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD