Giáo viên Tiếng Bosnia tên Boko

Boko

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Bosnia
Bản ngữ
Tiếng Croat-ti-a
Bản ngữ
Tiếng Séc-bi
Bản ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Môn-tê-nê-grô
Nói
Tiếng Hy Lạp
Khác
Tiếng Tây Ban Nha
Certified TEFL & TESOL teacher ; English and Serbian teacher since 2013 😊
Đến từ Séc-biSống tại Nis, Séc-bi (01:31 UTC+02:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 13 Jan năm 2018
Interest topicFilms & TV SeriesScienceReading
Hello guys, my name is Boko. I've been a high school teacher since 2013 and an online English and Serbian teacher since 2016. I have a Master's degree in education, TEFL and TESOL certificates. I teach at school and at home, 7 days a week, adults and children, beginners and advanced students, and I love it! I also love working out, running, reading books and making Serbian lessons on Youtube. Facebook: https://www.facebook.com/teacherboko Instagram: teacherboko Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLTRFHiyWOzLw7118E38nLA
5.0
Xếp hạng
517
Học viên
4215
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Bosnia

Tiếng Bosnia
Tiếng Croat-ti-a
Tiếng Séc-bi
Bài học thử
332 bài học đã hoàn thành
USD 7.50+
Bosnian - Speaking, Pronunciation, Grammar, Reading, Vocabulary
A1 -  C2

Chung

456 bài học đã hoàn thành
USD 13.00+
Gói bài học được giảm giá 12%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Vocabulary (1)
Podcast (1)

394 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Bosnia
Tiếng Croat-ti-a
Học viên Deivid
Deivid
40 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Boko is an amazing English teacher!
1 Thg 04 năm 2018
Học viên Kei Ota
Kei Ota
36 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Boko is a fantastic teacher! He is super organized, he always motivates me to learn more in fun way.
27 Thg 03 năm 2018
Học viên Grace
Grace
4 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
He is very kind and professional,listened to me patiently and pointed out mistakes.looking forward to the next conversation with him.
26 Thg 03 năm 2018
Học viên Maurice M
Maurice M
11 bài học Tiếng Séc-bi
Thanks you for the amazing lesson!
11 Thg 04 năm 2024
Học viên Julia
Julia
30 bài học Tiếng Séc-bi
Also explains grammar questions very well!
30 Thg 03 năm 2024
Học viên Willow Dunn
Willow Dunn
1 bài học Tiếng Croat-ti-a
Boko was very warm and helped me start to understand how I will learn Croatian.
21 Thg 03 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD