Giáo viên Tiếng Bengal tên Halima Akter

Halima Akter

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Bengal
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Đến từ Băng-la-đétSống tại Dacca, Băng-la-đét (10:09 UTC+06:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 28 Mar năm 2018
Hi, I have completed my Bachelors of Arts on Bengali from University of Dhaka. I'm planning to utilize my leisure by helping people learning Bengali. I also love to read books and chat with my friends also.
5.0
Xếp hạng
29
Học viên
212
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Bengal

Bài học thử
22 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Basic Conversational practice (Beginners)
A1 -  C2

Chung

155 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 37%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

39 Nhận xét

Học viên Joya
Joya
66 bài học Tiếng Bengal
Lựa chọn dành cho giáo viên
The lesson was very good. We read a story together, and I learned new words.
28 Thg 04 năm 2020
Học viên Sadia
Sadia
4 bài học Tiếng Bengal
Lựa chọn dành cho giáo viên
Halima is an enthusiastic and challenging teacher - I look forward to improving!
6 Thg 01 năm 2019
Học viên Sanya
Sanya
21 bài học Tiếng Bengal
Lựa chọn dành cho giáo viên
Very focused teacher, which I really appreciate as it keeps me focused and on topic. You really put a lot of effort into teaching me what I need to know. Thank you!
11 Thg 05 năm 2018
Học viên Kaylan
Kaylan
1 bài học Tiếng Bengal
She's very kind and patient!
2 Thg 07 năm 2021
Học viên aturosky
aturosky
2 bài học Tiếng Bengal
Very nice lesson. She spoke very clearly and was able to give feedback.
4 Thg 06 năm 2021
Học viên 藤本 抄越理
藤本 抄越理
1 bài học Tiếng Bengal
I enjoyed the lesson with her!
21 Thg 04 năm 2021
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD