Giáo viên Tiếng Anh tên Ahmed  Mashally

Ahmed Mashally

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Ả Rập
Bản ngữ
Tiếng Anh
Nói
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)
Bản ngữ
Tiếng Ả Rập (Chuẩn hiện đại)
Bản ngữ
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
certified English teacher with 9 years experience
Đến từ Ai CậpSống tại Zagazig, Ai Cập (01:34 UTC+03:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 3 Jun năm 2021
Interest topicFilms & TV SeriesFoodReadingÂm nhạcThể thao
I am Ahmed , I am an English tutor , i enjoy teaching English and also teaching my native language Arabic . I teach all grades here in Egypt from the first grade to high school . I can also teach you Egyptian slang because it is different from Arabic . I will be happy to work with you . I see Teaching as a trip to the fun fair it should be enjoyable not boring . I can teach you Modern Standard Arabic .
5.0
Xếp hạng
27
Học viên
103
Bài học
100%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Anh

Tiếng Anh
Tiếng Ả Rập
Bài học thử
12 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Basic English
A1 -  B2

Chung

17 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
English conversation
A1 -  B2

Luyện giao tiếp

27 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
listening and reading
A1 -  B2

Chung

0 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Bài kiểm tra (6)

14 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Anh
Tiếng Ả Rập
Học viên Gustavo
Gustavo
1 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Excellent teacher, he had a great topic, we talked about AI , then about football. He is very funny.
30 Thg 12 năm 2023
Học viên Fatimah
Fatimah
12 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Ahmed is a nice and patient teacher, and he gives me much help in studying English.
3 Thg 12 năm 2023
Học viên Yang MAO
Yang MAO
21 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
mashally is a nice teacher who know how to teach english. there are some homework after class which helpful for study. it‘s pleasure to have the lessons
11 Thg 09 năm 2023
Học viên Yang MAO
Yang MAO
21 bài học Tiếng Anh
It’s great
26 Thg 09 năm 2023
Học viên Yang MAO
Yang MAO
21 bài học Tiếng Anh
its great lesson
24 Thg 09 năm 2023
Học viên Yang MAO
Yang MAO
21 bài học Tiếng Anh
feel good
22 Thg 09 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD