Giáo viên Tiếng Anh tên Alice

Alice

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Anh
Bản ngữ
Nói
Tiếng Pháp
I won't be available for tutoring until May 4th. I am on vacation.
Đến từ Hoa KỳSống tại Alexandria, Hoa Kỳ (18:12 UTC-04:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 21 Aug năm 2018
Interest topicWritingÂm nhạcGaming
I do my lessons on Italki Classroom. You must be A2 level or higher in English in speaking/listening and comprehension. To take my lessons you must be able to fully listen/comprehend basic spoken American English. Do you want corrections about your pronunciation, mouth movement, word choice? If so then I'd love to be your English tutor! If you're a new student take the 'New Student' lesson first.
4.9
Xếp hạng
817
Học viên
2963
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Anh

Bài học thử
147 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
New Student- Take this class first if you've never taken one of my classes before.
A2 -  C2

Chung

2,180 bài học đã hoàn thành
USD 7.00
Educational class using learning materials during class. Homework to do after class.
A2 -  C2

Chung

490 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Conversation Only- No homework given
A2 -  C2

Luyện giao tiếp

146 bài học đã hoàn thành
USD 9.00+

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Bài kiểm tra (12)

481 Nhận xét

Học viên Hanfei Sun
Hanfei Sun
3 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Thanks Alice for correcting all those grammatical mistakes that I didn't notice before!
9 Thg 01 năm 2023
Học viên Chris Gobitz
Chris Gobitz
1 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
I enjoyed the lesson. Alice is a remarkable teacher.
1 Thg 11 năm 2020
Học viên Chinchieh Wu
Chinchieh Wu
252 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Alice does care for improving my English capabilities. I feel that I did make great progress in all kinds of skills. Thank Alice very much and highly recommend her to every English learner.
17 Thg 06 năm 2019
Học viên Yarin Reany
Yarin Reany
6 bài học Tiếng Anh
Alice is amazing teacher!!! Kind and patient. Thank you :)
30 Thg 03 năm 2024
Học viên antonio
antonio
1 bài học Tiếng Anh
Excellent lesson with a very teaching committed teacher. Perfect choice to improve your American English!
25 Thg 02 năm 2024
Học viên Félix
Félix
3 bài học Tiếng Anh
I have had my first class with Alice. She is very clear about what I can get and what I can't during her classes. She is so honest, that is what I value the most. I hope to learn a lot during the next classes. Thank you.
12 Thg 02 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD
Giáo viên này hiện đang không chấp nhận yêu cầu bài học. Bạn có thể thử liên lạc với giáo viên để sắp xếp một bài học.