Giáo viên Tiếng Bosnia tên Selma

Selma

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Bosnia
Bản ngữ
Tiếng Anh
Nói
Tiếng Croat-ti-a
Tiếng Séc-bi
BA in English Language and Literature
Đến từ Bo-xi-a và Héc-dê-gô-vi-naSống tại Tuzla, Bo-xi-a và Héc-dê-gô-vi-na (17:29 UTC+02:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 26 Jul năm 2021
Interest topicArtÂm nhạcDu lịch
Hi, my name is Selma. I'm from Bosnia & Herzegovina and I have a bachelor's degree in English Language and Literature. English has been my passion since I was a child, which is why I chose to study this beautiful language in university. My native language is Bosnian, which is a captivating Slavic language. I'm a huge Harry Potter fan, and my favorite book/movie is Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. I'm a friendly person and I enjoy meeting new people, as well as exploring other cultures and their traditions. My favorite season is fall, and my dearest animals are birds.
5.0
Xếp hạng
277
Học viên
1021
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Bosnia

Tiếng Bosnia
Tiếng Anh
Bài học thử
135 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Conversational Bosnian
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

243 bài học đã hoàn thành
USD 9.00+
Gói bài học được giảm giá 5%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Bài kiểm tra (24)

123 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Bosnia
Tiếng Anh
Học viên liu
liu
53 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Very good and patient teacher, I like the lesson, we always have a lot of topics to talk about
18 Thg 07 năm 2022
Học viên caro
caro
14 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Perfect ending 🪄💗I believe we’ll talk together soon 💗🥰
25 Thg 08 năm 2021
Học viên Omar Sam
Omar Sam
50 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
It was a great conversation with Selma, she gave me the most of time to talk and dicussing general situations and experiences which is amazing.
12 Thg 08 năm 2021
Học viên Şeyma Aslanderen
Şeyma Aslanderen
5 bài học Tiếng Bosnia
Always provides with learning material on important topics. Super!🩷
12 Thg 02 năm 2024
Học viên Şeyma Aslanderen
Şeyma Aslanderen
5 bài học Tiếng Bosnia
Great strategy of teaching!
8 Thg 02 năm 2024
Học viên Şeyma Aslanderen
Şeyma Aslanderen
5 bài học Tiếng Bosnia
Great first impression!
26 Thg 01 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD