Giáo viên Tiếng Bru-nây tên Aung Myo

Aung Myo

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Bru-nây
Bản ngữ
Tiếng Tamil
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Tiếng Hindi
Khác
Professional Teacher with over 6 years experience!
Đến từ Mi-an-maSống tại Madras, Ấn Độ (04:17 UTC+05:30)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 7 Sep năm 2019
Interest topicMedical & HealthcareDu lịchEnvironment & NatureFoodÂm nhạc
My name is Aung Myo, native Burmese speaker living in Yangon, Myanmar. My Tamil name is Krishna Ram, Tamil is my mother-tongue. So, I can teach you Burmese/Tamil very well. 🔴 I am a Professional Teacher on italki. 🟠 I have 6 years of teaching experience with adults. 🟢 I love to travel and learn about other cultures. 🔵 I use the book "Burmese for Beginners" by Gene Mesher for the Burmese class. 🟣 I also use the book "Spoken Tamil for Absolute Beginners" by Sanjay D for the Tamil class. If you're looking for an experienced, professional, and passionate teacher, I believe you are looking for me. I am so excited to see you soon! *Please note: I am unavailable to teach children*
5.0
Xếp hạng
230
Học viên
3582
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Bru-nây

Tiếng Bru-nây
Tiếng Tamil
Bài học thử
136 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Burmese Informal Tutoring
A1 -  C2

Chung

927 bài học đã hoàn thành
USD 11.00+
Gói bài học được giảm giá 6%
Burmese Conversation Practice
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

557 bài học đã hoàn thành
USD 11.00+
Gói bài học được giảm giá 6%
Burmese for Beginners
A1 -  B2

Chung

516 bài học đã hoàn thành
USD 11.00+
Burmese for Business
A1 -  C2

Doanh nghiệp

6 bài học đã hoàn thành
USD 14.00+
Gói bài học được giảm giá 5%
Burmese for Group Class (Upto 3 Students)
A1 -  C2

Chung

0 bài học đã hoàn thành
USD 20.00+
Gói bài học được giảm giá 10%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Vocabulary (160)
Bài kiểm tra (200)

323 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Bru-nây
Tiếng Tamil
Học viên Kono Masakazu
Kono Masakazu
296 bài học Tiếng Tamil
Lựa chọn dành cho giáo viên
I like his teaching approaches. His classes are fun and relaxing. Therefore, I enjoy the classes very much.
23 Thg 02 năm 2023
Học viên Siu Hang TAM
Siu Hang TAM
101 bài học Tiếng Bru-nây
Lựa chọn dành cho giáo viên
Aung Myo helped me with the grammar particles that are quite common in reading and speaking. I feel more confident now in how to use them
24 Thg 08 năm 2020
Học viên Mark​ from USA
Mark​ from USA
291 bài học Tiếng Bru-nây
Lựa chọn dành cho giáo viên
Aung​ Myo is a patient teacher who answers all my questions. I like his casual teaching style. At the same time, he can thoroughly explain the grammar and vocabulary nuances clearly.
13 Thg 11 năm 2019
Học viên Bob Anderson
Bob Anderson
6 bài học Tiếng Bru-nây
Very useful lesson. Clear explanations.
16 Thg 07 năm 2024
Học viên Daria
Daria
5 bài học Tiếng Tamil
Very nice lesson! Practiced some conversation and grammar. I really like our lessons, thank you so much!
14 Thg 07 năm 2024
Học viên Bob Anderson
Bob Anderson
6 bài học Tiếng Bru-nây
An excellent lesson. The teacher understands my problems and gives clear explanations.
26 Thg 06 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD