Teacher Kevin

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Swahili
Bản ngữ
Tiếng Anh
Nói
Tiếng Kikuyu
Bản ngữ
Đến từ Kê-ni-aSống tại Nairobi, Kê-ni-a (00:38 UTC+03:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 20 Jul năm 2020
Interest topicScienceMedical & HealthcareCông nghệ thông tin
🏆 TESOL certified & ESL Expert. 🏆 3+years of experience teaching English online. 🏆 1000+ classes to students from different backgrounds. 🏆 Specialized in teaching adults/teens/kids. 🏆 Customized classes for all English levels. 🔥 Top Courses I Offer 🔥 🏅【Conversation English Course】🏅 🌟 More relaxed & confident conversations. 🌟 Better vocabulary. 🌟 Learn common English idioms. 🌟 Advanced sentence structures. 🌟 Improved pronunciation. 🌟 Accent reduction. 🌟 Master fluency. 🌟 Error correction method of improving your speech. 🌟 Interesting & creative topics to discuss. 🏅【Kids English Course】🏅 🌟 Better self-introduction. 🌟 Reading practice.
5.0
Xếp hạng
270
Học viên
2394
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Swahili

Tiếng Swahili
Tiếng Anh
Bài học thử
99 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Swahili for beginners.
A1 -  A2

Chung

85 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Swahili conversation/mazungumzo
A2 -  C2

Luyện giao tiếp

162 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Swahili tenses & grammar.
B2 -  C2

Chung

0 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

183 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Swahili
Tiếng Anh
eli kaminer
6 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
very good lesson thenk you
17 Th10 năm 2020
Fabio
70 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Good Teacher!
14 Th10 năm 2020
juan
39 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
a very nice person and a good teacher!
8 Th10 năm 2020
Suraj
3 bài học Tiếng Swahili
Dhanyavaad aur Sukriya Utsav Ji. Phirse miluenge!
16 Th02 năm 2024
Suraj
3 bài học Tiếng Swahili
Asanti
1 Th02 năm 2024
Melquiades Martinez
9 bài học Tiếng Anh
Very good!
30 Th01 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD