Thomas Chen

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Bru-nây
Bản ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Bản ngữ
Tiếng Anh
Nói
Tiếng Nga
Tiếng Nhật
Khác
Đến từ Mi-an-maSống tại Taipei, Đài Loan, Trung Quốc (20:49 UTC+08:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 14 Feb năm 2021
[English] 🔴 Burmese and Chinese are my native tongues. 🔴 Currently living in Taiwan, more than 3 years of teaching experience in Burmese and 10 years in Chinese and English. 🔴 Lecturer in the Department of Extension Education of Soochow University in Taipei, Taiwan. 🔴 Graduated from the Russian Department of Yangon University of Foreign Languages, where I got the understanding of the purpose and needs of foreign language learners. 🔴 A friendly and professional attitude and a lively way to help people who want to learn Burmese English and Chinese. [中文] 🔴 缅甸华侨,现居台湾,从小学开始学习英文与中文 🔴 缅文教学经验3年,英文、中文10年 🔴 东吴大学推广部讲师 🔴 仰光外语大学俄罗斯语言学系毕业,符合学习外语人士的目的和需求 🔴 亲切专业的态度与生动活泼的方式帮助想学习缅甸语、英语或汉语的人士
5.0
Xếp hạng
56
Học viên
1275
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Bru-nây

Tiếng Bru-nây
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Bài học thử
12 lessons completed
USD 8.00+
缅甸语零基础班
A1

Chung

146 lessons completed
USD 10.00+
Basic Burmese
A1

Chung

769 lessons completed
USD 10.00+
Burmese Course (5 lessons)
A1 -  C2

Chung

319 lessons completed
USD 10.00+

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

61 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Bru-nây
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Anna 安娜 فيرينا
97 bài học Tiếng Bru-nây
Lựa chọn dành cho giáo viên
Thanks to ဆရာ Thomas' classes, I am now able to hold a one-hour conversation in Burmese with people from Myanmar out in the 'real world'. I'm looking forward to using the Chinese textbooks for intermediate level and to making more progress over the next couple of months. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
11 Th03 năm 2022
Edmund ザ Polyglot
17 bài học Tiếng Bru-nây
Lựa chọn dành cho giáo viên
我喺 italki 同另一個平台試過總共 6 個緬文老師,可以好肯定噉講 Thomas 係最好嘅緬文老師。教得好清晰,按我嘅需要教,我問嘅問題全部都好詳細噉解答。另外有好多緬文老師唔識打緬文, Thomas 打得又快又準。如果想學緬甸文嘅話非常推薦揾 Thomas!!!
21 Th06 năm 2021
Colin Moylan
60 bài học Tiếng Bru-nây
Lựa chọn dành cho giáo viên
Super great start to learning Burmese. Thomas obviously knows his stuff very well. Looking forward to future lessons!
10 Th06 năm 2021
Nicokdo
11 bài học Tiếng Bru-nây
Thomas is such a good teacher! I really enjoyed the fact he only spoke Burmese to me since the beginning and really immersed me into the language while explaining the new words and expressions. ကျေးဇူးပါ :)
5 Th08 năm 2022
刘静怡
19 bài học Tiếng Bru-nây
好得很
19 Th06 năm 2022
刘静怡
19 bài học Tiếng Bru-nây
好得很
16 Th06 năm 2022
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD