Jenny

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Nga
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Tiếng Tây Ban Nha
I’ve traveled around the World and I have a passion for communicating with people!
Đến từ Liên bang NgaSống tại Miami, Hoa Kỳ (14:36 UTC-04:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 29 Apr năm 2021
Interest topicMoviesHealthDu lịch
Hi, everyone! My name is Jenny. I’m from Russia. I have a passion for travelling and for communicating with people all around the World. For the last 10 years I’ve been working abroad as a teacher, casino dealer and children animator. I did a World tour on a cruise ship. I have a lot to tell you and I have many topics to discuss. Всем привет! Меня зовут Женя. Я из России. У меня страсть к путешествиям и общению с людьми по всему миру. Последние 10 лет я работала за границей учителем, казино дилером и детским аниматором. Я совершила кругосветное путешествие на круизном лайнере. У меня есть, что вам рассказать, и у меня есть много тем для обсуждения.
5.0
Xếp hạng
25
Học viên
187
Bài học
100%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Nga

Bài học thử
9 lessons completed
USD 7.00+
Conversation practice
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

177 lessons completed
USD 8.00+
Gói bài học được giảm giá 14%
Pronunciation lesson
A1 -  C2

Chung

0 lessons completed
USD 8.00+
Gói bài học được giảm giá 14%
Grammar lesson
B2 -  C2

Chung

1 lessons completed
USD 8.00+
Gói bài học được giảm giá 14%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

26 Nhận xét

Bohdan Krucko
4 bài học Tiếng Nga
Fun lesson.Happy teacher.Thanks
2 Th06 năm 2023
Bohdan Krucko
4 bài học Tiếng Nga
Always interesting.
1 Th05 năm 2023
kenchoi325
3 bài học Tiếng Nga
Jenny was so encouraging and patient with me. Thank you!
14 Th04 năm 2023
Jacob
1 bài học Tiếng Nga
Спасибо тебе)
30 Th03 năm 2023
Bohdan Krucko
4 bài học Tiếng Nga
Fun lesson.Interesting travel experiences. Enjoyable.
21 Th02 năm 2023
Bohdan Krucko
4 bài học Tiếng Nga
Very interesting and positive teacher.Motivating.Thanks.
10 Th02 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD