Giáo viên Tiếng Anh tên Teacher Julian

Teacher Julian

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)
Bản ngữ
Tiếng Anh
Nói
Đến từ Phi-líp-pinSống tại Cavite, Phi-líp-pin (06:16 UTC+08:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 25 Jun năm 2021
Interest topicÂm nhạcFilms & TV SeriesGaming
Hello! My name is Julian ❤️. I'm from Philippines 🇵🇭❤️ My hobbies are singing, dancing and playing mobile/computer games. I have taught English for 5 years now, to students in Korea 🇰🇷 and China 🇨🇳. It has been a joy to see my students' skills grow! I'm TEFL or Teaching English as a Foreign Language Certified. ✔️✔️
4.9
Xếp hạng
271
Học viên
1275
Bài học
100%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Anh

Tiếng Anh
Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)
Bài học thử
76 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
English For Kids (Alphabet , Phonics)
A1 -  A2

Chung

384 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 4%
Free Talking (Anything interesting to the students)
B1 -  C2

Chung

472 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 3%
Grammar & Writing skills.
A1 -  C2

Chung

131 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 4%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

67 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Anh
Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)
Học viên Felipe
Felipe
4 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
I really liked the lesson with Julian, was an interactive conversation, she promotes a very good environment for practicing and improving English, highly recommended, thanks a lot, see you soon!
11 Thg 08 năm 2023
Học viên Mister Dann
Mister Dann
10 bài học Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)
Lựa chọn dành cho giáo viên
It was a pleasure meeting Teacher Julian. She is encouraging and helped me improve my understanding of Tagalog!
13 Thg 02 năm 2023
Học viên Ömer Faruk Yılmaz
Ömer Faruk Yılmaz
6 bài học Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)
Lựa chọn dành cho giáo viên
Julian is a very kind and helpful teacher. She comes up with different kind of questions and encourage you to explain things for a more engaging conversation. I am looking forward to having our new lesson.
17 Thg 09 năm 2022
Học viên Sherry
Sherry
8 bài học Tiếng Anh
Very friendly tutor, nice to chat with her. Strongly recommed!
8 Thg 06 năm 2024
Học viên Lucas Gaspar
Lucas Gaspar
3 bài học Tiếng Anh
the class was entertaining and productive, great teacher
31 Thg 05 năm 2024
Học viên suchart
suchart
1 bài học Tiếng Anh
very nice tutor
3 Thg 05 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD