Itzel Carmona

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Tây Ban Nha
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Khác
Profesora de español e inglés con 1.5 año de experiencia
Đến từ Mê-xi-côSống tại Veracruz, Mê-xi-cô (10:45 UTC-06:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 5 Jul năm 2021
Interest topicWritingFilms & TV SeriesReading
👋 Soy Itzel, profesora certificada de español y Lic. en lengua inglesa con 1.5 años de experiencia como profesora de español e inglés. Enfocado en el desarrollo de planes educativos que permitan el óptimo desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Aportando valor a través de la creatividad y la comunicación. 👋 I'm Itzel, I'm a certified Spanish teacher. I have a B.A. in English language, with 1.5 years of experience as a teacher of Spanish and English. Focused on the development of educational plans that allow the optimal development of students' skills. Providing value through creativity and communication.
5.0
Xếp hạng
48
Học viên
342
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Tây Ban Nha

Bài học thử
25 bài học đã hoàn thành
USD 7.00+
¡Habla en español! | Speak Spanish! 🦜
B1 -  C2

Luyện giao tiếp

284 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 10%
¿Vemos una película? | Let's watch a movie? 🍿
B1 -  C2

Chung

3 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 10%
¡Di una frase! | Say a phrase! Your grammar class 🗣️
A1 -  C2

Chung

30 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 10%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Vocabulary (1)
Podcast (1)
Bài kiểm tra (31)

26 Nhận xét

Connor Gaul
2 bài học Tiếng Tây Ban Nha
Lựa chọn dành cho giáo viên
Itzel es la mejor. ¡Me ayudó mucho con mi presentación este fin de semana!
25 Th10 năm 2023
jclewis
10 bài học Tiếng Tây Ban Nha
Lựa chọn dành cho giáo viên
Itzel is very patient and friendly! I always look forward to our lessons.
27 Th09 năm 2023
jennifer rochlin
18 bài học Tiếng Tây Ban Nha
Lựa chọn dành cho giáo viên
Great teacher. i still talk like a 4 year old but i its much easier than when i started about 10 lessons ago. Itzel is very enjoyable to talk with.
4 Th08 năm 2023
Marcus
1 bài học Tiếng Tây Ban Nha
This was a very good first lesson. Thank you for being patient and understanding .
26 Th07 năm 2023
jennifer rochlin
18 bài học Tiếng Tây Ban Nha
I have had 4 lessons so far with Itzel. I am pretty much a beginner in talking (my reading and writing is better.) Itzel is great. We talk, she answers my questions. I really enjoy our time together.
3 Th06 năm 2023
jennifer rochlin
18 bài học Tiếng Tây Ban Nha
Itzel is really easy to talk with.
19 Th05 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD