Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng An-ba-ni tốt nhất cho bạn.

15 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng An-ba-ni trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng An-ba-ni trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

5.0

1110 bài học

Viktor
Certified teacher from the University of Tirana with 4 years of experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Anh
Tiếng Séc
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 13.00
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

2480 bài học

Ola
Certified FCE/CAE/IELTS English teacher with 7 years of experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Catalan
Tiếng Ý
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 19.00
5.0

2151 bài học

Eros
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

123 bài học

Arsena
Linguistics student with 4 years of tutoring experience.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

1227 bài học

Irida Hoti
Dr. Irida Hoti, Albanian Language Teacher with 20 years experience.
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
5.0

13 bài học

Gazi
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

994 bài học

Damien Monfort
💬😃 Le moyen le plus rapide d'apprendre une langue est de parler, de lire et de s'amuser !
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Creole Mauritius
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
5.0

732 bài học

Arsen Cenaj
Albanian teacher who taught almost 2000 lessons
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

835 bài học

Elson 艾力
The only teacher offering GHEG lessons on iTalki
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 24.00
5.0

321 bài học

Ilda Monfort
What we learn with pleasure we never forget !
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

183 bài học

Kristi
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

1166 bài học

Blerina
Albanian language teacher with over 10 years teaching experience.
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

241 bài học

Egzon Hoxha Off...
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.50
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
4.9

1045 bài học

Olivera
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Ý
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 17.00
4.9

641 bài học

Silva Bashllari
A polyglot data science student with 5+ years of teaching experience.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.50
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD