⭐⭐⭐⭐⭐ #1 시니 Shinnie
Giáo viên chuyên nghiệp
Baseball
축구
야구
2 đã tham gia kiểm tra
2 Th03 2023 07:42
⭐⭐⭐⭐⭐ #1 시니 Shinnie
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Anh, Tiếng Mông Cổ