English with Chris
Gia sư cộng đồng
How many words with a double ee can you think of? I might have given you a few clues to get you started. 😉 Give it a shot and see how you do! 😏
5 Th06 2023 07:16
Câu trả lời · 4
1
Between, Halloween, trainees, indeed, weed, need, teeny-weeny, there are soo many
6 Th06 2023 23:53
1
Queen, teen, tweet...🤔
6 Th06 2023 19:29
1
Feet, teeth, green, deep, queen.
5 Th06 2023 09:34
1
Cheese
5 Th06 2023 08:49
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!
English with Chris
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Phần Lan, Tiếng Đức, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Phần Lan, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển