Milena Fernanda
Gia sư cộng đồng
Vocês conhecem alguma música brasileira? Se sim, qual sua preferida?
11 Thg 06 2024 01:26
Câu trả lời · 2
1
Gosto muito de Jorge Ben e também de Seu Jorge.
11 Thg 06 2024 02:37
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!