🎌Teppei Cat Daddy😻
Gia sư cộng đồng
Japanese learners!! You’re very welcome🙌🙋
昨日(   )に寝たの?
何時
何食
34 đã tham gia kiểm tra
15 Thg 05 2024 21:26
🎌Teppei Cat Daddy😻
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Thụy Điển
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Thụy Điển