Giáo viên Tiếng Amhara tên Fasika Mulu

Fasika Mulu

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Amhara
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Tiếng Tigrinya
Tiếng Pháp
Khác
Đến từ Ê-ti-ô-pi-aSống tại Venice, Ý (05:38 UTC-06:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 3 Jun năm 2022
My name is Fasika, it means Easter in Amharic. I was born and raised in Addis Ababa Ethiopia. I am currently doing my Master's degree in Economics in Venice Italy. I am an Amharic language teacher here in Italki.
5.0
Xếp hạng
117
Học viên
645
Bài học
100%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Amhara

Amharic - intermediate level
B1 -  B2

Chung

279 bài học đã hoàn thành
USD 7.00+
Gói bài học được giảm giá 8%
Amharic - beginner level
A1 -  A2

Chung

366 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 8%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

53 Nhận xét

Học viên Nathan
Nathan
13 bài học Tiếng Amhara
Thanks for establishing respectful relationships with our Son we appreciate you for make intentional interactions and help him to talk and write Amharic
15 Thg 03 năm 2024
Học viên Mariam Bereket-Ab
Mariam Bereket-Ab
4 bài học Tiếng Amhara
Fasika is amazing! Teaches in a way that is easy to understand.
18 Thg 10 năm 2023
Học viên Jemima
Jemima
4 bài học Tiếng Amhara
Fasika is great! Her lessons have a really good structure and I enjoy learning with her
18 Thg 08 năm 2023
Học viên Catharina
Catharina
12 bài học Tiếng Amhara
Fasika gave me an overview of all the tenses in Amharic. She explained me the origin of the verbs and how to form regular tenses. It's complicated but Fasika makes it look a lot easier. Thank you for that!
13 Thg 07 năm 2023
Học viên Laura A
Laura A
28 bài học Tiếng Amhara
Faskia has a great personality and teaches clearly
11 Thg 06 năm 2023
Học viên Daniela
Daniela
24 bài học Tiếng Amhara
Today we practised near future tense and past continuous tense. Fasika explained the tenses excellent! :)
2 Thg 06 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD