Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Amhara tốt nhất cho bạn.

3 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Amhara trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Amhara trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

4.9

560 bài học

Yeabsira
Community Tutor with over 2 years teaching experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Amhara
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

1060 bài học

Nadir
Amharic teacher with over a year of teaching experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Amhara
Tiếng Anh
Tiếng Tigrinya
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

112 bài học

Fasika Mulu
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Amhara
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD