Giáo viên Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi tên Sonti

Sonti

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Bản ngữ
Tiếng Xhosa
Khác
Empowering Education: My Multilingual Journey and Dedication to Student Success
Đến từ Nam PhiSống tại Cape Town, Nam Phi (23:05 UTC+02:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 18 Apr năm 2023
Interest topicÂm nhạcReadingFood
Greetings, I am Sonti, hailing from South Africa. My academic journey commenced at Rhodes University, where I attained my first degree with majors in Legal, Politics & International Studies, as well as Afrikaans & Netherlands. Presently, I am pursuing my Post Graduate Certificate in Education at Stellenbosch University. Growing up in a multilingual household has greatly enriched my linguistic capabilities, with Afrikaans, English, and isiXhosa standing out as my favorites. I firmly believe that language acquisition, though challenging, is an achievable endeavor for anyone willing to embark on the journey. As an individual, I embody traits of being affable, patient, and diligent.
5.0
Xếp hạng
1
Học viên
1
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi

Bài học thử
0 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Afrikaans Vir Beginners!
A2 -  B1

Chung

1 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 11%
Jou Afrikaanse drome!!
A2

Luyện giao tiếp

0 bài học đã hoàn thành
USD 8.00
Afrikaans on a budget!
A1

Luyện giao tiếp

0 bài học đã hoàn thành
USD 7.00

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

Các nhận xét

Không có nhận xét nào cho ngôn ngữ này.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD