Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi tốt nhất cho bạn.

54 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

5.0

3750 bài học

Nathma
Apologies for limited availability - expected full return 15/10/2022:Kindly contact for lessons
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
4.9

3509 bài học

Rukencia (Kelly...
Warm, Welcoming and Friendly TEFL Certified English teacher with 5 years online teaching experience!
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

54 bài học

Amone’ Swart
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
5.0

137 bài học

Alicia de Lange
Certified TEFL teacher.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

657 bài học

Tanya Möller
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Teacher Etienne
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

737 bài học

Annemarie Koele...
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

558 bài học

Bianca White
Certified English teacher with 4 years of experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

84 bài học

Quintin
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
5.0

677 bài học

Sabrina
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Ý
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

136 bài học

Hester Smit
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

929 bài học

Jo'
Experienced native English teacher for Adults and Children
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

276 bài học

Aneeqa
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
5.0

1836 bài học

Alberto Ladu
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
5.0

1720 bài học

Nadette Anker
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Arista Booyse
Learn Afrikaans through conversations with me
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
5.0

349 bài học

Johan
Passionate about business English. 15 years experience working for US industry giant.
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

246 bài học

Danielle
BEd Foundation Phase Cum Laude Graduate wanting to help you on your language journey!
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
5.0

460 bài học

Doug
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

426 bài học

Cameron
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD