Gohar

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Armenia
Bản ngữ
Nói
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Khác
Armenian and French teacher with 9 years of experience
Đến từ Ác-mê-ni-aSống tại Yerevan, Ác-mê-ni-a (03:19 UTC+04:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 14 Sep năm 2022
Hello everyone. My name is Gohar, an enthusiastic and motivated teacher from Armenia. I newly joined Italki. I love teaching and I am sure what we do with pleasure is never forgotten. *Please contact me before booking a lesson.
5.0
Xếp hạng
6
Học viên
107
Bài học
100%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Armenia

Bài học thử
5 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Armenian for beginners/Conversation Practice
A1 -  B2

Luyện giao tiếp

102 bài học đã hoàn thành
USD 12.00+
Gói bài học được giảm giá 8%
Enjoy Armenian/French for kids
A1 -  C1

Luyện giao tiếp

0 bài học đã hoàn thành
USD 12.00+
Gói bài học được giảm giá 8%
Advanced Armenian
B1 -  C2

Chung

0 bài học đã hoàn thành
USD 15.00+
Gói bài học được giảm giá 6%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

1 Nhận xét

Inna Abalyan
62 bài học Tiếng Armenia
Gohar is a wonderful teacher. She is very informative, helpful, and accommodating.
8 Th05 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD