Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Armenia tốt nhất cho bạn.

20 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Armenia trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Armenia trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

Gohar
Armenian and French teacher with 9 years of experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 17.00
5.0

9 bài học

Karolina
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 17.00
5.0

345 bài học

Ani
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

745 bài học

Arsema
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
4.9

231 bài học

Kariné
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 11.00

Bài học Tức thời

Chúng tôi có các giáo viên sẵn sàng có bài học với bạn ngay bây giờ! Hãy tìm một giáo viên và bắt đầu học.

5.0

666 bài học

Mariam Sargsyan
Certified TESOL/TOEFL English teacher and Armenian native speaker
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

90 bài học

Emana Law
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 11.00
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
5.0

36 bài học

Andranik
In depth knowledge of Armenian, though not professional education
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

810 bài học

Astghik
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
5.0

2794 bài học

Արմինե
Certified Armenian teacher with over 12 years of teaching experience
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Có sẵn ngay bây giờ
5.0

859 bài học

Lida
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Alisa Kachanyan
certified native Armenian and English teacher with more than 7 years of experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
5.0

307 bài học

Julia
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

1970 bài học

Liza
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

53 bài học

Gohar Atikyan
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

312 bài học

Satenik
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

16 bài học

Siranush Minasy...
Certified Teacher of Armenian as a Foreign Language with 23 Years of Experience
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Có sẵn ngay bây giờ
5.0

346 bài học

Shushan Grigory...
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 12.00
Học phí theo giờ từ
USD 23.00
5.0

33 bài học

ANNA
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Đức
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
5.0

273 bài học

Lusine
TEFL Certified Teacher
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD