Giáo viên Tiếng Amhara tên Eyerusalem Mamo

Eyerusalem Mamo

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Amhara
Bản ngữ
Nói
Tiếng Đức
Khác
Đến từ Ê-ti-ô-pi-aSống tại Addis Ababa, Ê-ti-ô-pi-a (12:18 UTC+03:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 7 Dec năm 2022
My name is Eyerusalem. I am from Ethiopia, Addis Ababa. I am a Health officer and a native Amharic speaker. I am friendly, patient and eager to know new things.
4.9
Xếp hạng
73
Học viên
484
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Amhara

Bài học thử
31 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
For complete beginners
A1 -  A2

Chung

454 bài học đã hoàn thành
USD 7.00+
Gói bài học được giảm giá 4%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

46 Nhận xét

Học viên silvie starlight
silvie starlight
1 bài học Tiếng Amhara
First lesson was great, looking forward to more!
24 Thg 06 năm 2024
Học viên ጀማሪ
ጀማሪ
11 bài học Tiếng Amhara
Excellent lesson!!
11 Thg 06 năm 2024
Học viên Yonas Tita
Yonas Tita
10 bài học Tiếng Amhara
Lovely interactive lesson for the kids. Eyerusalem is very patient with them and encourages them.
22 Thg 05 năm 2024
Học viên ጀማሪ
ጀማሪ
11 bài học Tiếng Amhara
Great job as always! ጎበዝ ነች።
22 Thg 05 năm 2024
Học viên Yonas Tita
Yonas Tita
10 bài học Tiếng Amhara
Good lesson for the kids with plenty of interaction. Very patient.
24 Thg 04 năm 2024
Học viên amand2059
amand2059
2 bài học Tiếng Amhara
wowwwwwwwwwwwww
5 Thg 04 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD