Vard Mirzashvili

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Armenia
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Bản ngữ
Tiếng Nga
Bản ngữ
Tiếng Georgia
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Khác
Đến từ GeorgiaSống tại Tbilisi, Georgia (22:19 UTC+04:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 12 Jul năm 2023
Interest topicFilms & TV SeriesPets & AnimalsReading
Hello My name is Vardi Mirzashvili Poghosyan. I am Armenian, living in Tbilisi, country of Georgia. I am a linguist and a specialist of English, Armenian, Russian and Georgian. My hobby is studying foreign languages. I will be glad to help you to overcome all the barriers in your linguistic battle. Let’s do it together. English, Russian, Armenian and Georgian.
5.0
Xếp hạng
9
Học viên
24
Bài học
100%
Tham gia
74%
Phản hồi

Bài học Tiếng Armenia

Armenian with Vardi
A1 -  C2

Chung

24 bài học đã hoàn thành
USD 5.25+
Gói bài học được giảm giá 14%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

3 Nhận xét

Danny.
1 bài học Tiếng Armenia
Patient and professional teacher, I like her very much.😊
16 Th11 năm 2023
Antonina
3 bài học Tiếng Armenia
Vard is an outstanding teacher! She provides valuable and easily understandable information, and patiently teaches me Armenian. I highly recommend her lessons.
26 Th10 năm 2023
Lamar Green
1 bài học Tiếng Armenia
Vard is an excellent teacher and has given me great advice on how to learn any language. I highly recommend her if you want to learn Armenian or Geogian
24 Th07 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD