Giáo viên Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi tên Awowe Hyacinth

Awowe Hyacinth

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Bản ngữ
Tiếng Pháp
Khác
versatile community tutor with over three years of experience
Đến từ Ca-mơ-runSống tại Other, Ca-mơ-run (00:07 UTC+01:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 3 Oct năm 2023
Interest topicScienceFoodDu lịchEnvironment & NatureÂm nhạc
My name is Awowe Hyacinth. I was born and live in Cameroon, a country where we speak both French and English. I studied in English, nonetheless is studied French up to secondary school level, and my day to day communication is mostly French. I will like to share my knowledge with you and help you up that road to fluent french easily.
5.0
Xếp hạng
1
Học viên
105
Bài học
100%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi

Introduction to Pronunciations in Afrikaans
A1 -  A2

Chung

104 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
English to French translation
A1 -  A2

Chung

1 bài học đã hoàn thành
USD 70.00

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

10 Nhận xét

Học viên Ana Polyglot
Ana Polyglot
105 bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Wow - 100 lessons! Thank you for everything!
24 Thg 06 năm 2024
Học viên Ana Polyglot
Ana Polyglot
105 bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Thank you for teaching me & making it fun.
10 Thg 04 năm 2024
Học viên Ana Polyglot
Ana Polyglot
105 bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
30 pages done ✅ Merci! It was fun!
3 Thg 04 năm 2024
Học viên Ana Polyglot
Ana Polyglot
105 bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
We had a lot of fun reading a comic book together. Merci!
18 Thg 03 năm 2024
Học viên Ana Polyglot
Ana Polyglot
105 bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Thank you do much! It was fun to go back to it!
6 Thg 03 năm 2024
Học viên Ana Polyglot
Ana Polyglot
105 bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Thank you for another great lesson. I really enjoyed reading your translation of The Monkey and the Wild, Wild Wind in French.
12 Thg 02 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD