Giáo viên Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi tên Esperanza Kaveterua

Esperanza Kaveterua

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Bản ngữ
Tiếng Anh
Bản ngữ
Nói
Khác
Đến từ Nam-mi-bi-aSống tại Other, Nam-mi-bi-a (23:54 UTC+02:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 28 Dec năm 2023
Interest topicReadingFilms & TV SeriesTài chínhÂm nhạcWriting
Hello, I'm Esperanza Aliandra, a proud 25-year-old Namibian citizen. I have a deep love for both the English and Afrikaans languages and cultures, and I'm excited to share my passion for both with you through this online language tutoring program. As a resident of a community where both English and Afrikaans are spoken regularly, I've naturally developed a strong affinity for both languages. I enjoy immersing myself in English and Afrikaans literature, media, and culture, and I'm eager to pass on my knowledge and enthusiasm to others.
4.9
Xếp hạng
10
Học viên
17
Bài học
96%
Tham gia
97%
Phản hồi

Bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Bài học thử
0 bài học đã hoàn thành
USD 8.00+
Afrikaans Adventure: Greetings and Grammar Introduction
A1 -  A2

Chung

10 bài học đã hoàn thành
USD 10.00
Gói bài học được giảm giá 20%
English Conversation Practice
A2 -  C1

Luyện giao tiếp

1 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

3 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học viên Aitor
Aitor
1 bài học Tiếng Anh
After several months without using Italki, the class with Esperanza has been really enjoyable. Time flies with teachers like Esperanza, who helped me with my speaking goals.
29 Thg 05 năm 2024
Học viên Jordi Tarragó
Jordi Tarragó
1 bài học Tiếng Anh
ok
9 Thg 05 năm 2024
Học viên Ben Petrovai
Ben Petrovai
1 bài học Tiếng Anh
Esperanza is a very good communicator and is effective at improving your English. She likes to talk about different people, countries, places, cities, different cultures. A lesson with her is very enjoyable.
5 Thg 05 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD