Giáo viên Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi tên Thabo John Fetjane

Thabo John Fetjane

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Bản ngữ
Nói
Tiếng Tswana
Bản ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Xhosa
Tiếng Zulu
Dedicated Afrikaans Teacher
Đến từ Nam PhiSống tại Other, Nam Phi (00:21 UTC+02:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 15 Jan năm 2024
Interest topicReadingHistoryEnvironment & NatureCông nghệ thông tinWriting
Hey there! I'm Thabo Fetjane, a passionate language enthusiast, computer scientist, and graphic designer hailing from South Africa. My journey in education and technology has allowed me to blend these diverse skills into a unique approach to language teaching.

Bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi

Bài học thử
0 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Afrikaans Introduction and Basics
A1 -  C1

Chung

0 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Gói bài học được giảm giá 40%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

Các nhận xét

Giáo viên này chưa có nhận xét nào. Hãy đăng ký một bài học và là người nhận xét đầu tiên!
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD