Ani

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Armenia
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Khác
Đến từ Ác-mê-ni-aSống tại Yerevan, Ác-mê-ni-a (05:26 UTC+04:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 26 Aug năm 2020
Interest topicReadingArtThể thao
Hi, I am Ani-a positive and purposeful person. I like learning new things and discovering the unknown. I am interested (besides my profession) in psychology and art. My passion is Literature. I love to ride bikes and listen to music. One of my goals is to help people explore their interests. If your interests include studying Armenian language, then I will help you to comprehend its antiquity, depth, and beauty of words, and at the same time make the process interesting and productive. Ողջույն, ես Անին եմ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացահայտել հայերենը իր ամբողջ խորությամբ, բառերի գեղեցկությամբ, ապա միացեք ինձ, և ուսումնառության ընթացքը կդառնա հետաքրքիր և արդյունավետ։
5.0
Xếp hạng
85
Học viên
623
Bài học
100%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Armenia

Bài học thử
38 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Daily conversation
A1 -  C1

Chung

334 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 12%
Writing Armenian
A1 -  C2

Chung

84 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 4%
Literature
B2 -  C2

Chung

51 bài học đã hoàn thành
USD 12.00+
Gói bài học được giảm giá 8%
Հայոց լեզվի թեստ/Armenian Language Test
A2 -  B2

Luyện thi

22 bài học đã hoàn thành
USD 16.00+
Gói bài học được giảm giá 5%
Armenian for Kids
A1 -  B1

Trẻ em

84 bài học đã hoàn thành
USD 12.00+
Gói bài học được giảm giá 8%
Conversation Practice
A2 -  C1

Luyện giao tiếp

10 bài học đã hoàn thành
USD 12.00+
Gói bài học được giảm giá 3%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

56 Nhận xét

Sasha Soboleva
25 bài học Tiếng Armenia
Ani's materials are amazing! She creates all the learning materials myself and she tailors them to your needs.
24 Th09 năm 2023
Sasha Soboleva
25 bài học Tiếng Armenia
Fun and well-structured class, as always! I am excited to see how much I have learned over the past months of lessons with Ani.
3 Th07 năm 2023
Sasha Soboleva
25 bài học Tiếng Armenia
I missed my classes with Ani! Happy to take on Armenian again
15 Th06 năm 2023
Sergey S
6 bài học Tiếng Armenia
Thanks Ani! 👍 As always - great :)
14 Th05 năm 2023
Sergey S
6 bài học Tiếng Armenia
Thanks for the interesting and useful insights into the language as always :)
12 Th05 năm 2023
Sergey S
6 bài học Tiếng Armenia
Thanks Ani! Great content and motivating, as always :)
8 Th05 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD