Giáo viên Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi tên Johan

Johan

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Bản ngữ
Tiếng Anh
Bản ngữ
Nói
Khác
Passionate about business English. 15 years experience working for US industry giant.
Đến từ Nam PhiSống tại Other, Ê-cu-a-đo (17:02 UTC-05:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 30 Mar năm 2021
Interest topicThể thaoFoodCông nghệ thông tin
Dedicated professional certified ESL teacher focused on providing an innovative, fun, and inspiring classroom. Track record of encouraging students to master English, and various other subjects while also nurturing their love of the topic. Committed to the continuous improvement of my teaching methods to get better results.
5.0
Xếp hạng
52
Học viên
926
Bài học
100%
Tham gia
100%
Phản hồi

Bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Bài học thử
29 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Afrikaans - General communication - Structured lesson plans with learning materials.
A1 -  C2

Chung

88 bài học đã hoàn thành
USD 10.00+
Gói bài học được giảm giá 10%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

38 Nhận xét

Tất cả
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học viên Verena Rostek
Verena Rostek
198 bài học Tiếng Anh
Lựa chọn dành cho giáo viên
Thank you Johan :-) I've really enjoyed the lesson with you today, as always. Every lesson is well prepared, funny and I learn a lot.
24 Thg 04 năm 2021
Học viên Angel Rachel
Angel Rachel
2 bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Johan is super nice and encouraging! I’m happy to continue learning Afrikaans with him.
4 Thg 07 năm 2024
Học viên Elinor
Elinor
2 bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Always an excellent and well thought out lesson with Johan.
25 Thg 06 năm 2024
Học viên italki846721
italki846721
21 bài học Tiếng Anh
Thank you Johan
21 Thg 06 năm 2024
Học viên Erik Rausch
Erik Rausch
14 bài học Tiếng Anh
Another great lesson with Johan. We talked about different types of management (C1-level). The course material fits exactly to my language level.
23 Thg 05 năm 2024
Học viên Lynn
Lynn
6 bài học Tiếng Anh
Johan is so great and sincere,he is my favourite teacher.
3 Thg 02 năm 2024
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD