Teacher✨Yunus✨
Giáo viên chuyên nghiệp
_______ nasıl gidiyor?
Ömür
Hayat
1 đã tham gia kiểm tra
30 Thg 04 2023 21:38
Teacher✨Yunus✨
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha