Víctor Fernández
Gia sư cộng đồng
A mis amigas ____________ las compras.
le gusta
gusta
les gustan
gustan
64 đã tham gia kiểm tra
25 Thg 06 2024 18:55